Nieuws85 - Me and my pal

Go to content

Main menu:

Nieuws85

INFO
A.J. Jefferson
 
Zoals velen weten had de legendarische komiek Stan Laurel een nauwe band met Noordoost Engeland.
Maar wat met zijn getalenteerde vader, Arthur Jefferson?
Ironisch genoeg, maar onvermijdelijk, werd de bijdrage die Arthur leverde aan de wereld van de showbusiness overschaduwd door de internationale status van zijn zoon, Stan, het creatieve brein van het enorm succesvolle duo Laurel & Hardy.
Arthur was ook een begenadigd komisch acteur en had een grote invloed op zijn zoon – zoals hij een grote invloed had op opeenvolgende generaties van komische artiesten.
Maar acteren was slechts één van Arthur Jeffersons uitzonderlijke talenten. Hij was eveneens een succesvolle dramaturg en zijn toneelstukken werden jarenlang zowel in Groot-Brittannië als daarbuiten opgevoerd voor volle zalen.
Opmerkelijk is dat de eerste film waarin Laurel & Hardy in 1927 ten volle op de voorgrond traden als het duo dat wij kennen, gebaseerd was op een komische sketch die Arthur voor het theater had geschreven in 1906. Als teenager speelde Stan een rol in die sketch en het was Stan zelf die het scenario schreef voor die cruciale eerste echte Laurel & Hardy film, Duck Soup.
 
Met Arthur heeft men een uitstekend voorbeeld van de provinciale theatermanager die de Victoriaanse en Edwardiaanse bevolking voorzag van hun belangrijkste vorm van ontspanning. In de dagen vóór radio, cinema of televisie was dit meer dan genoeg om van Arthur een lokale beroemdheid te maken maar hij versterkte zijn reputatie nog met zijn gevoel voor publiciteit en marketing en met zijn ontelbare bijdragen aan de lokale gemeenschappen waar hij theaters had.
 
Een nieuw boek – “Arthur Jefferson, Man of the Theatre and Father of Stan Laurel” – geschreven door Danny Lawrence is een baanbrekende en allereerste biografie van een flamboyante, multi getalenteerde theaterfiguur.
 
Het boek vertelt een krachtig human interest verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de grote wijzigingen die zich over een periode van 100 jaar manifesteerden in de ontspanningsindustrie.
Het beschrijft ook de vele ups en de soms tragische downs in het leven van Arthur, zoals zijn ongewone familiale achtergrond; zijn acteercarrière; het succes van zijn toneelstukken en sketches; zijn vele jaren als theatermanager; zijn korte uitstap naar de filmindustrie en zijn tijden als impresario.
Het handelt ook over zijn twee huwelijken en de levens van zijn vier kinderen die hem op een of andere manier volgden in de showbusiness.
Naast de opeenstapeling van rijk en voorheen niet gepubliceerd materiaal en de ontkrachting van mythes bevat het boek ook veel nieuwe feiten over de hele familie Jefferson.
 
Arthur beweerde altijd dat hij was geboren op 12 september 1862 alhoewel er meerdere redenen zijn om aan te nemen dat dat veel vroeger was. Zijn opvoeding was zeer ongebruikelijk en wordt tot in alle fascinerende details beschreven. Zijn kinderjaren onthullen hoe verschillend het was om te worden geboren in het Victoriaanse Engeland. Arthur was zowel slachtoffer als begunstigde van de dubbele moraal en hypocriet gedrag dat kenmerkend was voor enkele van Engelands notabelen.
Niettemin en ondanks zijn onorthodoxe opvoeding bouwde Arthur een succesvolle beroepskeuze uit en ging hij om met mensen die, anders dan hijzelf, als kind alles in de schoot geworpen kregen.
 
Arthurs connectie met het Noordoosten begon in 1899 toen hij de huur overnam van het Theatre Royal in Bishop Auckland. Hij managede het theater zeven jaar lang maar het waren de twaalf jaren waarin hij theaters runde in North Shields, Blyth, Wallsend en Hebburn die doorslaggevend waren in zijn carrière.
Een tijd lang leek het wel of alles wat hij aanraakte op theatergebied goud werd maar zijn rijk was uiteindelijk niet bestand tegen enkele onverwachte gebeurtenissen. Wanhopig vocht hij om het te redden en was hij betrokken in een bitter conflict met theaterrivalen maar na verloop van tijd moest hij het onderspit delven. Hij en zijn familie moesten noodgedwongen en met spoed het Noordoosten verlaten en de grens oversteken naar Schotland.
 
Hoewel zijn carrière in het Noordoosten van Engeland van korte duur was, vertellen die jaren ons veel over de toenmalige, levendige theaterscène en haar rol in het maatschappelijk leven. Tijdens zijn jaren als theatermanager moest Arthur opboksen tegen de uitdagingen die de globale, stille en later sprekende film vormden voor het lokale, intieme theater. De ironie wil dat het grote succes van films zoals die van Laurel & Hardy de ondergang betekenden van het netwerk van provinciale dramatheaters waarvan Arthur zo hield.
 
Toen Arthur in 1949 in alle vergetelheid stierf, was de showbusiness zodanig geëvolueerd dat hij het zich op zijn hoogtepunt waarschijnlijk nooit had kunnen voorstellen.
Hij was ooit een tijdgenoot van Charles Dickens, Sir Henry Irving (de eerste acteur die geridderd werd), Bram Stoker (de auteur van Dracula) en Mrs. Patrick Campbell (één van de grootste actrices van het Fin de Siècle) maar door zo lang te leven ging zijn overlijden spijtig genoeg ongemerkt voorbij aan de moderne theaterwereld.
 
Arthur Jefferson. Man of  the Theatre and Father of Stan Laurel (Brewin Books Ltd.) door Danny Lawrence werd gepubliceerd op 19 oktober 2017.
 
Back to content | Back to main menu