Sons of the Desert - Me and my pal

Go to content

Main menu:

Sons of the Desert

BIOGRAFIE
 

De “Sons of the Desert” is het officiële internationale Laurel en Hardy waarderings-genootschap.

Zijn oorsprong gaat terug naar een ontmoeting die plaats had in Birmingham, Engeland, in 1953 tussen Laurel en Hardy en een jonge Amerikaanse student, John McCabe. Na het bijwonen van een voorstelling in het Hippodrome Theatre, besliste Mr. McCabe om naar de artiesteningang van het theater te gaan in de hoop de twee komieken te kunnen ontmoeten.

Na die ontmoeting begon een vriendschap die leidde tot meer samenkomsten nadat alle betrokkenen teruggekeerd waren naar de Verenigde Staten. John McCabe suggereerde aan Stan Laurel om een organisatie op te richten die het leven en werk van het komische duo zou promoten. McCabe stelde de statuten op die licht de spot dreven met de normale broederschappen en service-clubs (zoals trouwens ook de film “Sons of the Desert” deed waaraan de organisatie zijn naam ontleende).

Stan Laurel zelf werkte mee aan het opstellen van de statuten en gaf zijn goedkeuring aan het genootschap in wording. Stan stond er echter op dat het genootschap een “gekke waardigheid” zou behouden en zich zou toespitsen op het werk van het duo en méér zou zijn dan een gewone fanclub.

In de geest van de statuten ontwierp Al Kilgore, een Amerikaanse cartoonist, een wapenschild voor de nieuwe organisatie. Het embleem, in heraldische stijl, draagt de woorden die Stan Laurel voorstelde “Twee zielen, geen gedachten”, vertaald in het Latijn.

De eerste samenkomst van de Sons of the Desert had plaats in New York City op 14 mei 1965. De stichtende leden waren John McCabe, Chuck McCann, Orson Bean en John Municino. John McCabe werd verkozen tot Grand Sheik (voorzitter).

In de loop der tijden kwamen er steeds meer “Tenten” (afdelingen) bij in de Verenigde Staten. Elke Tent wordt genaamd naar de titel van één van Laurel en Hardy’s films. Bovendien krijgt elke Tent een “Oase” nummer dat overeenkomt met de volgorde waarin ze wordt opgenomen in de organisatie. De New York City Tent kreeg Oase nummer 1 en is ook gekend als de Founding Tent. Naargelang het aantal Tenten groeide werd John McCabe “Exhausted Ruler” van alle Sons.

Vandaag zijn er wereldwijd meer dan 280 Tenten die mensen van alle lagen van de bevolking samenbrengen om leven en werk van het beste komische duo aller tijden in ere te houden. Bovenop de lokale activiteiten, houden de Sons of the Desert tweejaarlijks een Europese en een Internationale conventie.

De Me and my Pal Tent komt driemaandelijks samen in Zaal Intermezzo, Kasteeldreef 55 te 9340 Lede.

CONTACT: (+32) (0)486 62 24 06

 
Back to content | Back to main menu